Onderhoud advies

Ons Advies:

Voor een veilige vakantie is onderhoud aan uw caravan van groot belang, doe dit of laat dit doen door de caravan onderhoudsbedrijven.

Naast goed onderhoud zijn er ook veel andere dingen die bijdragen aan een veilige vakantie. Op de website van de ANWB zijn veel adviezen en instructie filmpjes te vinden, ook hier geld, kennis is veiligheid!!